Nærvær i relationer

Circling Life

Vi er her for at fremme nærhed og autenticitet mellem mennesker."Jeg har aldrig oplevet, at psykoterapi eller meditation alene var så lærerigt." 


- deltager på fordybelseforløb 2023


Nærvær i relationer

Her kan du se et udvalg af vores events

Alle vores events er en invitation til at skærpe din forbindelse til dig selv, dit intuitive lederskab, og til at møde andre mennesker i et autentisk nærvær.

Nærvær i Relationer

Hvad er Circling?

Circling er en relationel bevidsthedspraksis.


Circling er at være til stede med andre i nuet, og være med det, der er levende i øjeblikket.

Det er en praksis i at mærke sig selv og udtrykke sig selv sandt og venligt i samvær med andre mennesker. Få af os er vant til at kommunikere, hvad der er i os og mellem os i øjeblikket. Det er uøvet for de fleste og kræver derfor træning. Når vi kan være til stede med det, der er i os, sammen med andre, føler vi os mere levende og oplever en større samhørighed.


For 20 år siden vandt mindfulness indpas og bidrog med en vej til at finde mere nærvær og indre fred ved at bringe opmærksomheden på sanserne og nuet.

Circling praksissen træner os i, hvordan vi kan være nærværende i vores relationer. Circling bliver derfor også kaldet meditation i relationer.


Circling er en organisk og åben proces, hvor der tilbydes nogle rammer, hvor der tunes ind på at mærke kroppens signaler, intuitive fornemmelser og den iboende visdom, der bor her.

Det styrker evnen til at mærke sig selv, og handle i overensstemmelse med ens egen sandhed, hvilket igen styrker selvværdet, livsglæden og fornemmelsen af integritet.


Circling skaber ofte positive korrigerende relationelle erfaringer, fordi vi får mulighed for at møde os selv med nye, og som regel kærligere, øjne.


Circling er en praksis der er funderet på og inspireret af både moderne teori inden for psykoterapi, udviklingpsykologi, teorier om heling af traumer samt af en nondual forståelse af den menneskelige bevidsthed, som igen er inspireret af visdommen fra buddhismen, taoismen, tantra og andre retninger, der beskæftiger sig med de mere energetiske og mystiske lag af virkeligheden.