Tættere på dig selv og andre!

Circling

Vores vision er at skabe rum for at mennesker kommer tættere på sig selv og hinanden. Vi startede Circling Life i foråret 2023 efter i en årrække at have holdt workshops sammen. På denne side kan du læse forskellige tekster om, hvordan man kan beskrive Circling.

 


Vi skaber rum, hvor vi kan møde os selv og hinanden i nærvær med et mål om bevidst at rumme, hvad der måtte dukke op. Når vi er med en oplevelse og giver den plads, hvad end den måtte være, så er der mulighed for heling. Mulighed for en mere hel oplevelse. Det er som regel sådan, at jo mere vi kan være med, desto mindre kamp oplever vi, fordi vi ikke skal bruge energi på at skubbe uønskede oplevelser væk, og når vi ikke skal kæmpe så kan vi give slip, bløde op og mærke os selv, livet og andre mere.

 

Tillid og overgivelse er nøgleord. Og ikke-viden. Vi bestræber os på og opfordrer til at møde det der er i rummet, i os og imellem os, med en åben nysgerrighed. Vi kan ikke vide, hvad der vil ske, men ved at følge og have tillid til det, der udfolder sig, kan vi blive klogere på os selv og udvide vores rum af muligheder og derigennem få mere frihed.

 

Kroppen kan vise os vejen. Ved at lytte til kroppens sansninger, de mere eller mindre subtile fornemmelser, får vi adgang til budskaber, om hvor noget stadig er frossent og fastlåst, og kalder på at blive mærket og få plads. Kroppen lyver ikke. Den fortæller os ret præcist, hvad vores oplevelse er, hvis vi lytter efter. Nogle gange hvisker den kun og jo mere vi øver os i at blive stille og lytte efter, jo mere kan vi mærke, hvad vi skal gøre.

Når vi kan mærke vores krop og dens budskaber, og ikke kæmper imod det vi mærker, men tør følge det, så bliver det enklere at være til.

Circling - en helhedsorienteret bevidsthedspraksis

 

Circling er en praksis, der favner flere lag. Både det indadvendte personlige lag, de relationelle dynamikker samt de kollektive og spirituelle lag. Det er en helhedsorienteret bevidsthedspraksis, hvor de lag, der vil være fremtrædende i øjeblikket, afhænger af gruppen, og af hvad facilitatorerne inviterer ind i rummet.

 

På det personlige plan er circling rummet en invitation til at se og arbejde med ens egne dynamikker, skygger og projektioner. Det er en mulighed for at se sig selv tydeligere igennem at observerer, hvordan man selv agerer og hvordan man reagerer på de ting, der sker i rummet. Man kan få øje på, hvor man måske trækker sig fra andre og hvor man bliver tiltrukket af andre. Man ser måske, at man har en tendens til at have sin opmærksomhed mere på andre end sig selv eller omvendt. Man opdager måske, at der er noget man har lyst til, men holder sig tilbage fra, fordi det føles skræmmende. Man opdager måske, at man har lyst til at fylde mere eller at man tager plads, fordi man er bange for stilheden, eller for at miste kontrollen. Man opdager måske, at man får sagt ja, når kroppen egentlig signalerede et nej.

 

Fordi tempoet som regel er langsomt, er der god tid til at mærke og se hvad, der sker indeni en selv. Man får måske øje på kropslige fornemmelser, der ændrer sig, eller forskellige følelser og tanker, der kommer og går. Af og til kan det føles rigtigt at være stille og bruge rummet mere meditativt til blot at observere, hvad der sker i en selv. På andre tidspunkter føles det måske mere rigtigt at interagere i rummet, dele noget og lægge noget ud i rummet for måske at få en respons.

 

For mennesker der er meget i kontakt med deres følelser, men ikke er så vant til at tale om, hvad der sker i dem selv, kan det være en god øvelse i at sætte ord på de indre tilstande. Det at lytte til, hvordan andre taler om deres indre liv giver også en mulighed for at udvide ens eget ordforråd om følelser.

 

Der kan også være meget læring i at se, hvordan det man siger påvirker andre, og se at man kan sige ting på mange måder, som har forskellig effekt, og måske få nye måder at tale på, som gør at det man siger bliver bedre modtaget hos andre. Hvis man fx mere eller mindre direkte beskylder andre for at gøre noget, som man ikke bryder sig om, så har det ofte den effekt, at det skaber afstand og en lukning mens, at hvis man forbliver åben og nysgerrig om, hvad der sker i en selv, så er der større mulighed for, at andre læner sig frem og gerne vil høre mere.

 

Hvis man er mentalt stærk og god til at formulere sig, kan det være en styrke, der kan hjælpe en selv og rummet til at forstå, hvad der sker. Der kan også være en hæmsko, hvis man mangler kontakt til sine følelser og taler uden kontakt til det, der sker i en selv, fordi andre ofte mister fokus og interesse i det, der bliver sagt. Her kan circling rummet være en invitation til at synke mere ned i kroppen og forbinde sig med sit indre liv.

 

I forhold til at meditere alene giver circling rummet mulighed for at få direkte erfaringer og spejlinger i mødet med andre. Det kan være meget udvidende og skabe nye indsigter, og kan til tider også være udfordrende og konfronterende for ens selvforståelse og selvbillede.

 

Circling rummet holder også muligheden for at åbne op til et dybt nærvær, som opstår, når der er en tilladelse og accept af det, der er til stede. Jo mere man kan tillade og give plads jo mere kan man udvide sig og få adgang til indre tilstande af fred og væren. Det kan måske føles som, at rummet er mættet og levende eller helt stille og fredfyldt.

 

Det kan ofte virke som, at der en kollektiv bevidsthed til stede, som retter fokus på det, der har brug for at blive rummet i øjeblikket, og at det der derfor udspiller sig i rummet, vedrører alle og ikke kun en selv, at man alle sammen deltager i den samme proces om at bevidstgøre og give plads til det, der gerne vil frem i lyset. 

 

Circling sælger ikke sandheder og lover ikke frelse


Circling rummet bliver ofte beskrevet som et mikrokosmos af livet generelt. Eller som at zoome ind og forstørre og se på livet under en lup. Circling er et rum, der for det meste ikke er direkte styret af facilitatorernes guidelines og handlingsanvisninger. Styringen er ofte mere indirekte, hvor facilitatorernes væren og den energi de bringer til rummet skaber nogle rammer for, hvad rummet kan og ikke kan.


Rummet bliver samskabt af alle dem der deltager, og er derfor unikt hver gang. Det er et ret frit rum i forhold til mange andre praksisser, og det gør at der er plads til at dynamikker, behov, længsler, projektioner mm. kan komme til syne.

Tempoet sættes meget ned i forhold til, hvordan tempoet i livet for de fleste normalt er. Det langsomme tempo gør, at det er meget nemmere at opdage, hvad der sker på de mere subtile planer. Der bliver tid til at opdage hvordan man reagerer på andres ord, handlinger og energi.


Når man kan se, hvordan man påvirkes, så opstår der mulighed for at tage et valg om, hvordan man vil respondere. Og om man vil respondere. Det bliver muligt at vælge at gøre noget andet end man plejer, da det bliver muligt at se ens automatiske reaktioner og opdage nogle af de mønstre, der styrer ens liv.


Nogle gange er det næsten ligesom, at man trykker på pauseknappen og får et stilbillede af nogle dynamikker. Det er som at komme ind i kontrolrummet og se, hvordan nervebanerne kommunikerer, hvordan neuroner sender signaler til hinanden, og man får rent faktisk en mulighed for at omprogrammere, måske opdatere, styresystemet i øjeblikket.

Det valg har man jo i princippet hele tiden, hvis man er vågen og bevidst om, hvad der sker.


I circling rummet får man mulighed for at få direkte spejlinger fra andre af, hvordan de påvirkes af en, og det der er ret unikt er, at alle dem der deltager har valgt at være der og dermed er med på at udforske, hvad der sker i øjeblikket. Når man kommer til circling har man som regel et ønske om at forstå sig selv bedre og et ønske om at få sundere og mere nærværende relationer.

Circling kan ses som et modtræk til den forhastede, digitale forbrugskultur, som giver kortvarige, men tilfredsstillende dopaminudløsninger, men som der efterhånden ikke er nogen tvivl om vil køre os i sænk. Circling kan nemt ses som et udtryk for et stadigt stigende, og endda presserende, behov for langsomhed, nærvær og nærhed.


Fordi styringen som regel er ret indirekte, er rummet meget forskelligt alt efter, hvem der faciliterer og hvem der deltager. Det gør også, at der som sådan ikke er noget der er rigtigt og forkert, men det bliver meget tydeligt, at alle valg har konsekvenser. Circling sælger ikke nogen sandheder og lover ikke frelse. Circling lover ingenting.

Udover måske nærvær.